Przepisy budowlane

Możliwość komentowania Przepisy budowlane została wyłączona 3

Budowa domu to pracochłonne zadanie absorbujące wiele uwagi. Budowa formalności towarzyszące budowaniu domu są bardzo skomplikowane. Prawo budowlane, przepisy związane z budownictwem są bardzo obszerne i szczegółowe. Również takie dziedziny jak ochrona przeciwpożarowa lub bezpieczeństwo i higiena pracy są uregulowane przez przepisy budowlane. Prawo budowlane jest nadrzędnym dokumentem, regulacją ustawową, a więc często dosyć ogólną. Zawiera jednak delegacje prawną dla ministrów do wydawania rozporządzeń regulujących pewne rzeczy szczegółowo. W listopadzie 2003 roku Marszałek sejmu wydał obwieszczenie publikując tekst jednolity prawa budowlanego, które było wielokrotnie zmieniane od uchwalenia w 1994 roku. Kwestie zagospodarowania działek i usytuowania budynków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ważne formalności prowadzące do rozpoczęcia budowy to pozwolenie na budowę i dziennik budowy. Pozwolenie na budowę kończy przygotowania i jest zgoda na faktyczna realizacje budowy domu. Poprzedza je konieczność załatwienia wielu innych dokumentów będących załącznikami do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Wszystkie bieżące roboty budowlane oraz odbiory lub kontrole musza być zapisywane w dzienniku budowy. Przepisy budowlane oczywiście regulują znacznie więcej spraw aniżeli tylko roboty budowlane i wykonanie domu. Produkcja i handel materiałami budowlanymi, wydawanie uprawnień zawodowych w budownictwie, czy eksploatacja budynków są również szczegółowo uregulowane przez prawo.

Przepisy budowlane
1 vote, 5.00 avg. rating (100% score)
Tagi: , , , , , , , , , ,
admin

View all contributions by admin

Similar articles